• Ažurirano: 1. jul 2022.

Uslovi korišćenja usluge za korisnike PutujmopoSrbiji.com

Sadržaj:

Sva putovanja

A1. Definicija

1. Kada kažemo Putovanja, tu mislim na odabrani smeštaj i za izabrani broj noćenja, broj osoba i datum dolaska.

A2. O ovim uslovima

1. Nakon što dovršite svoju Rezervaciju, prihvatate ove, kao i sve druge Uslove koji su vam prikazani tokom postupka rezervisanja.

2. Ukoliko je bilo koja tačka iz ovih Uslova nevažeća, odnosno nesprovodiva (ili to postane):

 • i dalje će se sprovoditi u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom
 • i dalje ćete imati obavezu u skladu sa ostalim odredbama navedenim u ovim Uslovima.

3. Ovi Uslovi su predstavljeni na sledeći način:

 • Celina A: opšti uslovi, za sve tipove putovanja.
 • Celina B: Smeštajni Objekti
 • Celina C: Izleti
 • Ukoliko postoji neslaganje između opštih i posebnih uslova, primenjivaće se posebni uslovi.

4. Srpska verzija ovih Uslova se smatra originalnom verzijom. Ako postoji bilo kakav prigovor u vezi sa Uslovima ili neslaganje između Uslova na Srpskom jeziku i nekom drugom jeziku, primenjivaće se Srpska verzija ovih Uslova.

A3. O kompaniji Portal 381

1. „PORTAL 381“ d.o.o, Stražilovska 4a, 21000 Novi Sad, za „PutujmopoSrbiji.com“, PIB: 112625935, matični broj: 21708879, šifra delatnosti: 7990 www.putujmoposrbiji.com, tel: +381(0)62.615.666, e-mail: office@putujmoposrbiji.com

2. Kada rezervišete smeštaj ili izlet, Portal 381 doo obezbeđuje i odgovoran je za Platformu – ali ne i za samo putovanje/izlet.

A4. Naša Platforma

1. Preduzimamo odgovarajuće mere predostrožnosti prilikom omogućavanja korišćenja naše Platforme, ali ne možemo da garantujemo da su sve informacije koje se na njoj nalaze tačne (njih dobijamo od Pružalaca usluge). U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, ne možemo biti odgovorni za bilo kakve greške, prekide i informacije koje nedostaju – iako ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo navedeno ispravili/popravili u što kraćem roku.

2. Naša Platforma ne predstavlja preporuku niti podršku za bilo kog Pružaoca usluge ili njegove proizvode, usluge, sadržaje, itd.

3. Mi nismo strana u ugovoru između vas i Pružaoca usluge. Za smeštaj ili izlet je odgovoran isključivo Pružalac usluge.

4. Kada vršite Rezervaciju, postarajte se da sve vaše informacije (uključujući podatke o plaćanju i kontakt podatke) budu tačne.

5. Osim ukoliko je drugačije navedeno, morate imati najmanje 16 godina kako biste mogli da koristite Platformu.

A5. Naše vrednosti

1. Vi ćete se pridržavati sledećeg:

 • pridržavaćete se primenljivih zakona
 • sarađivaćete sa nama prilikom sprovođenja neophodnih provera radi sprečavanja prevara/pranja novca
 • nećete koristiti Platformu za izazivanje smetnji ili pravljenje lažnih Rezervacija
 • nećete izazivati nikakve smetnje ili štetu niti se neprimereno ponašati prema osoblju Pružaoca usluge (ili bilo kome drugom).

A6. Cene i izjava o konverziji

1. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena može biti korišćen EURO(€). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

2. Kada izvršite Rezervaciju, pristajete na to da platite odabrani smeštaj, uključujući sve naknade i takse koje se primenjuju.

3. Očigledne i štamparske greške nisu obavezujuće. Na primer: ako rezervišete noćenje u luksuznoj jedinici koje je greškom ponuđeno za 100 RSD, možemo jednostavno da otkažemo tu Rezervaciju i da vam izvršimo povraćaj iznosa koji ste uplatili.

A7. Plaćanje

1. Za neke proizvode/usluge, Pružalac usluge će zahtevati Plaćanje unapred i/ili plaćanje tokom trajanja vašeg putovanja.

 • Ukoliko organizujemo vašu uplatu, mi ćemo biti odgovorni za upravljanje uplatom i osiguravanje završetka vaše transakcije sa našim Pružaocem usluge. U ovom slučaju, izvršena isplata predstavlja konačno izmirenje iznosa koji je u skladu sa odgovarajućom cenom koju je potrebno platiti.
 • Ukoliko vam Pružalac usluge naplati, to će obično učiniti lično na samom početku vašeg putovanja, ali se takođe može desiti da (na primer) vaša kreditna kartica bude terećena tokom postupka rezervisanja ili da platite prilikom odjavljivanja iz Smeštajnog objekta. Ovo zavisi od pravila Pružaoca usluge o Plaćanju unapred koja su podeljena sa vama tokom postupka rezervisanja.

2. Ukoliko Pružalac usluge zahteva Plaćanje unapred, iznos može biti naplaćen ili predautorizovan prilikom vršenja rezervacije i može biti bez mogućnosti povraćaja novca. Stoga, pre nego što izvršite rezervaciju, proverite pravila Pružaoca usluge koja se odnose na Plaćanje (dostupna tokom postupka rezervisanja), na koja mi ne utičemo i za koja nismo odgovorni.

3. Ako ste sigurni da je došlo do prevare ili neovlašćenog korišćenja vašeg Načina plaćanja, odnosno sumnjate da postoji takva mogućnost, kontaktirajte sa svojim pružaocem usluge plaćanja koji može pokriti sve nastale troškove, eventualno umanjene za učešće.

A8. Pravila

1. Kada izvršite Rezervaciju, prihvatate primenljiva pravila koja su prikazana prilikom postupka rezervisanja. Pravila otkazivanja svakog Pružaoca usluge i sva druga pravila (o starosnim ograničenjima, sigurnosnim depozitima/depozitima za slučaj štete, dodatnim krevetima, doručku, kućnim ljubimcima, prihvaćenim karticama itd.) ćete pronaći na našoj Platformi: na stranicama sa podacima o Pružaocu usluge, tokom postupka rezervisanja, i/ili u e-poruci sa potvrdom rezervacije.

2. Ukoliko otkažete Rezervaciju ili se ne pojavite, svaka naknada za otkazivanje/nepojavljivanje, kao i povraćaj novca će zavisiti od pravila o otkazivanju/nepojavljivanju Pružaoca usluge.

3. Neke Rezervacije ne mogu biti otkazane besplatno, dok za druge postoji ova mogućnost, ali ih je potrebno otkazati pre određenog roka.

4. Ako rezervišete putovanje uz plaćanje unapred (uključujući sve komponente cene i/ili depozit za slučaj štete ukoliko je primenljivo), Pružalac usluge može da otkaže Rezervaciju bez prethodne najave ukoliko ne uspe da naplati iznos na navedeni datum. U tom slučaju će vam iznos uplate koju ste izvršili i za koju ne postoji mogućnost povraćaja novca biti vraćen isključivo prema njegovom nahođenju. Odgovorni ste za to da izvršite plaćanje na vreme (da su podaci o vašoj banci, debitnoj ili kreditnoj kartici tačni i da na vašem računu ima dovoljno sredstava).

5. Ako mislite da nećete stići na vreme, kontaktirajte sa svojim Pružaocem usluge i recite mu kada može da očekuje uplatu kako ne bi otkazao vašu Rezervaciju. Ukoliko zakasnite, ne snosimo odgovornost za posledice (npr. otkazivanje vaše Rezervacije ili bilo koje naknade koje Pružalac usluge može da vam naplati).

6. Kao osoba koja je izvršila Rezervaciju, odgovorni ste za aktivnosti i ponašanje (u vezi sa putovanjem/boravkom) svakog člana vaše grupe. Takođe je vaša odgovornost da dobijete njihovo odobrenje pre nego što nam dostavite njihove lične podatke.

A9. Zaštita privatnosti i kolačići

U ime „PORTAL 381“d.o.o. za „ Putujmoposrbiji.com “, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca/korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima/korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne, da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni „Portal 381“ d.o.o za „ Putujmoposrbiji.com “ (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

A10. Zahtevi u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom

1. Ukoliko imate bilo kakve zahteve u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom:

 • koji se odnose na putovanje/smeštaj (prilagođenost za invalidska kolica, kada sa vratima itd.), molimo vas da kontaktirate sa svojim Pružaocem usluge.

A11. Pravo na intelektualnu svojinu

1. Osim ukoliko nije drugačije navedeno, sva prava na našoj Platformi (tehnologija, sadržaj, žigovi, izgled i osećaj itd.) u vlasništvu su kompanije PORTAL 381 DOO i korišćenjem naše Platforme pristajete da to činite samo za predviđenu svrhu i poštujući uslove navedene u stavkama A11.2 i A11.3. u nastavku.

2. Nije vam dozvoljeno da nadgledate, kopirate, indeksirate/prikupljate, preuzimate, reprodukujete ili na drugi način koristite bilo koji sadržaj na našoj Platformi u bilo koju komercijalnu svrhu bez prethodne pismene dozvole kompanije PORTAL 381 DOO.

3. Pomno pratimo sve posete našoj Platformi i blokiraćemo svaku osobu, kao i svaki automatizovani sistem za koje sumnjamo da:

 • vrše nerazuman broj pretraga
 • koriste bilo koji uređaj ili softver kako bi prikupili cene ili druge podatke
 • čine bilo šta što dovodi do nepotrebnog preopterećenja naše Platforme.

4. Dodavanjem bilo koje fotografije na našu Platformu (npr. uz recenziju), potvrđujete da da za nju važi sledeće:

 • istinita je (npr. niste je izmenili ili dodali fotografiju drugog objekta)
 • ne sadrži viruse
 • imate pravo da je sa nama podelite
 • imamo pravo da je koristimo na svojoj platformi, kao i u druge komercijalne svrhe (uključujući i promotivne), svuda i zauvek (kada nas obavestite da je ne možemo dalje koristiti, razmotrićemo takav razuman zahtev)
 • ne krši prava na privatnost drugih osoba
 • prihvatate punu odgovornost za sve pravne zahteve protiv kompanije PORTAL 381 DOO u vezi sa njom.

5. Pojašnjenje: ne snosimo odgovornost za fotografije dodate na našu Platformu. Imamo pravo da po sopstvenom nahođenju uklonimo svaku fotografiju (npr. ukoliko otkrijemo da ona ne ispunjava gore navedene kriterijume).

A12. Politika reklamacija

1. Ukoliko imate zahtev ili želite da uložite žalbu, molimo vas da kontaktirate putem e-pošte na adresu office@putujmoposrbiji.com. Možete nam pomoći da vam pružimo podršku u što kraćem roku – tako što ćete nam dostaviti:

 • broj potvrde Rezervacije, svoje kontakt podatke i adresu e-pošte koju ste koristili prilikom vršenja Rezervacije
 • kratak pregled problema, uključujući i način na koji želite da vam pomognemo
 • bilo koju dodatnu dokumentaciju (bankovni izvod, fotografije, računi itd.)

A13. Mere protiv neprihvatljivog ponašanja

1. Zadržavamo pravo da vas sprečimo da vršite Rezervacije, otkažemo sve Rezervacije koje ste već napravili, i/ili da vas sprečimo da koristite našu Platformu. Naravno, to ćemo učiniti samo ukoliko, po našem mišljenju, postoji dobar razlog za to, na primer:

 • prevara ili zloupotreba
 • nepoštovanje primenljivih zakona ili propisa
 • neprikladno ili nezakonito ponašanje (npr. nasilje, pretnje ili narušavanje privatnosti) koje se odnosi na nas, bilo koju od kompanija sa kojima sarađujemo – ili bilo koga drugog.

2. Ukoliko usled toga otkažemo vašu Rezervaciju, nećete imati pravo na povraćaj novca. Možemo vam reći zašto smo otkazali vašu Rezervaciju, osim ukoliko bi tako nešto dovelo do (a) kršenja važećih zakona i/ili (b) sprečavanja ili ometanja otkrivanja ili sprečavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji. Ukoliko mislite da smo greškom otkazali vašu Rezervaciju, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte na office@putujmoposrbiji.com

A14. Ograničenje odgovornosti

1. U meri u kojoj to dozvoljeno obaveznim zakonom o zaštiti potrošača, bićemo odgovorni samo za troškove koji nastanu kao direktna posledica našeg propusta. To znači da, u meri dozvoljenoj zakonom, nećemo biti odgovorni (npr.) za sledeće:

 • indirektan gubitak ili indirektnu štetu
 • netačne informacije o Pružaocu usluge
 • proizvod, uslugu Pružaoca usluge ili drugog poslovnog partnera
 • greške u adresi e-pošte, broju telefona ili broju kreditne kartice (osim ukoliko je u pitanju naša greška)
 • vanredne okolnosti ili događaj koji je van naše kontrole.

2. Ako prekršite ove Uslove i/ili uslove Pružaoca usluge, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom:

 • nećemo biti odgovorni ni za kakve troškove koji nastanu usled toga, i
 • nećete imati pravo na povraćaj novca.

3. U meri dozvoljenoj zakonom, najviše za šta ćemo mi ili bilo koji Pružalac usluge biti odgovorni (bilo za jedan događaj ili niz povezanih događaja) je iznos vaše Rezervacije, kao što je navedeno u vašoj e-poruci sa potvrdom.

4. Ništa u ovim uslovima neće ograničiti našu odgovornost (ili odgovornost Pružaoca usluge), u vezi sa našim (ili njihovim) (i) nemarom koji dovede do smrti ili telesnih povreda ili (ii) prevarom ili lažnim predstavljanjem.

5. Ne dajemo nikakva obećanja koja se odnose na proizvode i usluge Pružalaca usluge (osim onoga što izričito navodimo u ovim Uslovima). Donošenje ispravne odluke je u potpunosti vaša odgovornost.

6. Pojašnjenje: nijedna stavka u ovim Uslovima ne daje nikakva prava bilo kojoj trećoj strani osim Pružaocu usluge.

7. Možda ste zaštićeni obaveznim zakonima i propisima o zaštiti potrošača, koji vam garantuju prava koja uslovi nijedne kompanije ne mogu poništiti. U tom slučaju, naša odgovornost je određena ne samo ovim Uslovima, već i svim primenljivim zakonima i odredbama o zaštiti potrošača.

A15. Primenjivi zakon

1. U meri u kojoj je to dozvoljeno obaveznim zakonom (o zaštiti potrošača), ovi Uslovi i naše usluge podležu zakonima Republike Srbije.

2. U meri u kojoj je to dozvoljeno obaveznim zakonom (o zaštiti potrošača), svaki spor će biti pokrenut isključivo pred nadležnim sudom u Novom Sadu.

A16. Zaštita poverljivih podataka o transakciji:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

A17. Povraćaj sredstava:

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Portal 381 d.o.o. za „ Putujmoposrbiji.com “je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

B. Smeštajni objekti

B1. Opseg ove celine

1. Ova Celina sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Smeštajne objekte.

B2. Ugovorni odnos

1. Kada izvršite Rezervaciju, pravite je direktno sa Pružaocem usluge. Mi nismo „ugovorna strana“u vašoj Rezervaciji.

2. PORTAL 381 DOO je vlasnik Platforme i upravlja njome.

3. Na našoj Platformi se prikazuju samo Smeštajni objekti koji sa nama imaju poslovni odnos i ne prikazuju se nužno svi njihovi proizvodi i usluge.

4. Informacije o Pružaocima usluge (npr. sadržaji, kućni red) i njihovim smeštajima (npr. cene, raspoloživost i pravila otkazivanja) se zasnivaju na podacima koje nam oni navedu. Oni su odgovorni za to da podaci budu tačni i ažurirani.

B3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu svoje Smeštajne objekte i prodaju tj. izdaju smeštaj – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Nakon što izvršite rezervaciju Smeštaja, podatke o vašoj Rezervaciji, uključujući imena gostiju, ćemo poslati i vama i Pružaocu Usluge.

3. U zavisnosti od uslova vaše Rezervacije, možda ćemo moći da vam pomognemo da je promenite ili otkažete ukoliko to budete želeli.

B4. Vaše obaveze

1. Ispravno popunite sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktiramo sa vama.

2. Pažljivo pročitajte ove, kao i Uslove prikazane tokom postupka rezervisanja.

3. Vodite računa o Smeštajnom objektu i njegovom nameštaju, instalacijama, električnim uređajima i drugom sadržaju i ostavite stvari u istom stanju u kakvom su bile kada ste tamo stigli. Ukoliko se nešto pokvari, ošteti ili izgubi, obavezno to prijavite osoblju objekta (što pre, a svakako pre nego što se odjavite).

4. Održavajte bezbednost Smeštajnog objekta i njegovog sadržaja tokom svog boravka. Stoga nemojte, na primer, ostavljati otključana vrata ili prozore.

B5. Cena i plaćanje

1. Pogledajte gore navedene Celine „Cene“ (A6) i „Plaćanje“ (A7).

B6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Pogledajte Celina „Pravila“ (A8).

Izleti

C1. Opseg ove celine

1. Ova Celina sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Izlete.

C2. Ugovorni odnos

1. Ne (pre)prodajemo, nudimo niti pružamo bilo koji Izlet u svoje ime – kada rezervišete Izlet ugovarate direktno sa (a) Pružaocem usluge ili (b) Posrednikom treće strane (ako on preprodaje Izlet), kao što je naznačeno tokom postupka rezervisanja.

2. Funkcionišemo samo kao Platforma i nismo uključeni u Uslove treće strane. Nismo odgovorni za vašu kartu ili izlet i (u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom) nemamo nikakvu odgovornost prema vama kada je u pitanju vaša Rezervacija.

C3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge i Posrednici treće strane, mogu da promovišu i prodaju – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Nakon što rezervišete Izlet, podatke o rezervaciji ćemo poslati i vama i Pružaocu usluge; ukoliko su Pružaocu usluge osim vašeg imena potrebne i druge informacije, o tome ćemo vas obavestiti prilikom rezervisanja.

3. U zavisnosti od uslova vaše Rezervacije, možda ćemo moći da vam pomognemo da je promenite ili otkažete ukoliko to budete želeli.

C4. Vaše obaveze

1. Potrebno je da ispravno unesete sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktiramo sa vama.

2. Potrebno je da pročitate naše Uslove, kao i Uslove treće strane (koji će biti prikazani prilikom plaćanja) i da se složite da ćete ih poštovati. Takođe je potrebno da potvrdite da njihovo kršenje može izazvati dodatne troškove i/ili otkazivanje vaše Rezervacije.

C5. Cena i plaćanje

1. Kada rezervišete Izlet, sve oko plaćanja dogovate isključivo sa Pružaocem Usluge. Na Platformi ne možete vršiti plaćanja za Izlete, putem platnih kartica.

2. Sve cene za IZLETE su izražene u RSD.