Registrujte svoj objekat

Solo60€ 30
godišnje

1 smeštaj

Prikaz na 5 jezika

Promo ponude/paketi

Channel Manager povezivanje sa vašim stranim kanalima prodaje

Ical na zahtev

Modul za slanje ponuda

Obuka

Booking engine dokumantacija

Plus120€ 60
godišnje

2-5 smeštaja

Prikaz na 5 jezika

Promo ponude/paketi

Channel Manager povezivanje sa vašim stranim kanalima prodaje

Ical na zahtev

Modul za slanje ponuda

Obuka

Booking engine dokumantacija

Biznis240€ 120
godišnje

6-10 smeštaja

Prikaz na 5 jezika

Promo ponude/paketi

Channel Manager povezivanje sa vašim stranim kanalima prodaje

Ical na zahtev

Modul za slanje ponuda

Obuka

Booking engine dokumantacija

Pro400€ 200
godišnje

11+ smeštaja

Prikaz na 5 jezika

Promo ponude/paketi

Channel Manager povezivanje sa vašim stranim kanalima prodaje

Ical na zahtev

Modul za slanje ponuda

Obuka

Booking engine dokumantacija