• Ažurirano: 5. septembar 2023.

PUTUJMOPOSRBIJI.COM(PORTAL381) USLOVI KORIŠĆENJA NALOGA ZA POSLOVNE PARTNERE

Putujmoposrbiji.com može poslovnim partnerima da ponudi pristup onlajn korisničkim nalozima, uključujući PHOBS ADMIN (ekstranet), Channel Manger, Voice modul, B2B Modul, Pristupni kod Modul, Booking engine za rezervacije sa oficijalnih stana Partnera(u daljem tekstu "Portal381 usluge"). Pojedinci koji imaju pristup korisničkim nalozima putem direktnog ugovora sa kompanijom PORTAL381 ili u ime poslovnog partnera kompanije PORTAL 381 (u daljem tekstu "Ugovor o poslovnoj saradnji"), dužni su da se pridržavaju sledećih Uslova korišćenja.

Izvšiti online registraciju smeštaja u skaldu sa odabranim paketom usluga(solo, plus, biznis, pro), a koji su prikazani na veb stranici PutujmopoSrbiji.com. Cene u prikazene u EUR na godišnjem nivou, plaćanje isključivo u dinarima, po srednjum kursu NBS na dan fakturisanja.

Partner će u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnju platiti i naknadu u procentu(%) za svaku realizovanu rezervaciju preko online rezervacionog sistema PORTAL kako sledi :

 • Booking engine za rezervacije sa veb portala PUTUJMOPOSRBIJI.COM - 10% od vrednosti realizovanih rezervacija individualnih gostiju, uključujući pakete i posebne cene;
 • Booking engine za rezervacije s oficijalne veb stranice Naručioca - 5% od vrednosti realizovanih rezervacija individualnih gostiju, uključujući pakete i posebne cene;
 • Channel management – 1.5% od vrednosti realizovanih rezervacija *opcija za BOOKING, AIRBNB, EXPEDIA i druge kanale prodaje
 • Rezervacije agenata i partnera koji koriste B2B modul, Voice modul i pristupni kod na osnovu ugovornih cena - 1.5% od vrednosti realizovanih rezervacija

Partner ima pravo, ukoliko to želi tj odabere tu opciju, da proba ceo sistem 180 dana, bez plaćanja godišnje pretplate za izabarni paket. Ukoliko nastavi da koristi PORTAL381 sistem biće mu dostavljen račun za uplatu, a u skadu sa odobranim paketom tj brojem smeštajnih jedinica.

Pristajete na to da nećete omogućiti trećim stranama korišćenje Portal381 usluga za svrhe koje nisu utvrđene u Ugovoru o poslovnoj saradnji, kao i da nećete:

 • slati gostima neželjene komercijalne poruke e-pošte
 • lažno se predstavljati, uključujući skrivanje identiteta
 • učitavati viruse, malver ili druge štetne programe
 • menjati, deaktivirati ili izbegavati bilo kakve postupke integrisane u PORTAL381 sisteme
 • oštetiti, deaktivirati, oslabiti i/ili preopteretiti PORTAL381 sisteme
 • vršiti obrnuti inženjering opcija koje nudi PutujmopoSrbiji.com
 • kopirati i koristiti zaštitne robne marke kompanije PORTAL381, osim ako je PORTAL 381 na to izričito pristao
 • otkrivati, deliti ili distribuirati bilo kakve podatke za prijavljivanje
 • omogućiti trećim stranama pristup PORTAL381 sistemu u komercijalne ili bilo kakve druge svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije PORTAL 381
 • koristiti PORTAL381 usluge na način koji nije u skladu sa primenjivim zakonom, uključujući prava drugih. To uključuje dodavanje sadržaja koji krši vlasnička prava trećih osoba

Svaki gubitak ili zloupotrebu podataka za prijavu, potrebno je odmah prijaviti na pomoc@putujmoposrbiji.com.

Nepoštovanje ovih Uslova korišćenja može dovesti do suspenzije mogućnosti pristupa PORTAL381 uslugama. PORTAL 381 zadržava pravo preuzimanja daljih pravnih koraka, uključujući raskid u skladu sa odgovarajućim Ugovorom o poslovnoj saradnji.

PORTAL 381 doo